Rezultaty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje program „Drogi zaufania". Jego celem jest ochrona życia i zdrowia użytkowników dróg krajowych.
Złożeniem programu jest zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych ofiar wypadków na drogach krajowych o 75%.


Pilotażowa edycja programu „Drogi zaufania" realizowana była od lipca do grudnia 2007 roku na drodze krajowej nr 8 - najdłuższym i najniebezpieczniejszym szlaku komunikacyjnym w Polsce.
W ramach akcji „Drogi zaufania" drogowcy prowadzili wzmożone prace inżynieryjne na całej jej długości. Ustawiono też prawie sto masztów fotoradarów, opierając się na doświadczeniach z Francji i Skandynawii gdzie w ciągu kilku lat po zamontowaniu systemów kontroli prędkości liczba ofiar spadła o 30%. W efekcie liczba śmiertelnych wypadków samochodowych w 2009 roku na drodze krajowej nr 8 spadła o 41% w stosunku do roku 2007.
W 2008 roku realizowany był II program operacyjny pod nazwą „Bezpiecznych Osiem". Działania prowadzone były na drogach o numerach od 1 do 9.
W 2009 roku do programu „Drogi zaufania" dołączyło 88 kolejnych tras.
Akcja prowadzona jest odtąd na wszystkich drogach krajowych. Trasy te objęto specjalnym programem modernizacyjnym. Na wielu odcinkach drogowcy wymieniają nawierzchnię jezdni, oświetlają pobocza, wytyczają bezpieczna przejścia dla pieszych, budują bariery ochronne. Montują też dodatkowe sygnalizacje świetlne, remontują zatoki autobusowe, układane są chodniki i powstają ścieżki rowerowe.
W najniebezpieczniejszych miejscach dopuszczalna prędkość ograniczana jest do 50 km/h. By egzekwować ten zakaz, wzdłuż dróg krajowych instalowane są oznakowane fotoradary. W ramach programu prowadzone są też działania edukacyjne, których celem jest zmiana niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. W porównaniu z rokiem 2007, w 2009 roku liczba ofiar wypadków śmiertelnych spadła radykalnie - o 23% (522 osoby mniej). 

Porównując statystyki drogowe 2010 i 2009 roku także wyraźnie widać spadek liczb wypadków, rannych i zabitych. W roku 2010 na wszystkich polskich drogach doszło w sumie do 38 776 wypadków, dla porównania w roku poprzednim doszło do 44 196 wypadków (czyli w 2010 mniej o 5420). 2010 rok to także spadek (o 670) liczby osób, które w skutek zdarzeń na drogach poniosły śmierć. W 2010 roku zginęło 3902 osób, a w 2009 roku 4572. Spadła także liczba rannych. W 2010 roku wyniosła ona 48 872, w 2009 roku 56 046 i jest to spadek o 7174 osób.

W pierwszym półroczu 2011 w wypadkach na drogach krajowych zginęły 682 osoby a 5693 osoby odniosły rany.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.