Modernizacja ? droga do bezpieczeństwa

MODERNIZACJA - DROGA DO BEZPIECZEŃSTWA
Drogi krajowe stanowią zaledwie 5% sieci drogowej, ale porusza się po nich aż 37% pojazdów. Dla zmniejszenia liczby ofiar wypadków kluczowe znaczenie ma modernizacja tych tras. Które odcinki zostały już wyremontowane? Jak to wpłynęło na jakość naszej jazdy i bezpieczeństwo?

Polacy chcą szybkiej modernizacji infrastruktury. Jest to jedno z naszych kluczowych oczekiwań ostatnich lat. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
W jaki sposób? Realizację postulatów społecznych łączy z poprawą bezpieczeństwa. Dzieje się to dzięki programowi „Drogi zaufania", który obok kampanii społecznej promującej odpowiedzialną jazdę samochodem („Złe nawyki dobrych kierowców"), zakłada przebudowę niebezpiecznych odcinków tras krajowych. Program prowadzony jest od 2007 r. Jego celem jest ochrona życia i zdrowia użytkowników dróg krajowych.

Wszystko jest wyliczone
Nowoczesna infrastruktura równa się poprawie bezpieczeństwa na drogach. To równanie nie jest wynikiem intuicji drogowców czy sumą ich założeń, ale faktem potwierdzonym przez naukowców.
Według badań przeprowadzonych na politechnikach Gdańskiej i Krakowskiej to właśnie nowoczesna sieć dróg daje aż 67% szans na skuteczną ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg. Dlatego GDDKiA nie zdecydowała się na przeprowadzenie wyłącznie remontów punktowych, lecz renowację całych ciągów komunikacyjnych.
Jaki jest zakres tych prac? Obejmują one m.in. wymianę nawierzchni, fizyczne separowanie ruchu kołowego oraz budowę barier ochronnych.
Drogowcy usuwają również zagrażające bezpieczeństwu obiekty na poboczach, budują ronda i optycznie zawężają jezdnie, których zadaniem jest uspokojenie ruchu.
Powstają też bezpieczne przejścia oraz kładki dla pieszych.

To działa!
Powyższe inicjatywy mają zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale wszystkich użytkowników dróg, czyli także pieszych i rowerzystów.
Przyjrzyjmy się bliżej, jakie są rezultaty tych prac. Pilotażowa edycja programu „Drogi
zaufania" zrealizowana została już w 2007 r. na drodze krajowej nr 8 - najdłuższym i najniebezpieczniejszym szlaku komunikacyjnym w naszym kraju. Na tym odcinku działania GDDKiA doprowadziły do spadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków aż o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r.
W 2008 r. prace objęły drogi krajowe o numerach 1-9. Dwanaście miesięcy później modernizacja była już realizowana na wszystkich drogach krajowych.

System jest efektywny, kiedy go akceptujemy
Powyżej przedstawiliśmy suche dane. Warto jeszcze zadać pytanie, jakie korzyści w praktyce daje nam modernizacja. Dane Komendy Głównej Policji za rok 2010 pokazują, że po niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu dwiema najważniejszymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce są: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Z tych powodów w ubiegłym roku na wszystkich drogach publicznych doszło do 9693 wypadków (31,6 proc. ogółu), w których zginęło 711 osób (27 proc. ogółu), a 13404 zostały ranne (33 proc. ogółu). Remonty prowadzone w ramach programu „Drogi zaufania" ułatwiają sprawne i bezpieczne wykonywanie takich manewrów, jak włączanie się do ruchu czy wyprzedzanie.
Kolejne pozytywne zmiany zainicjowane przez GDDKiA to wdrażanie nowych systemów oznakowania oraz testowanie innowacyjnych modeli zarządzania ruchem. Te kroki podejmowane są w oparciu o bazy dobrych praktyk, a zwłaszcza doświadczenia skandynawskich zintegrowanych programów BRD. Jednak żaden system nie będzie dobrze działał, jeżeli go nie zaakceptujemy lub nie będziemy mieli pełnej wiedzy na jego temat. Tymczasem, jak pokazuje analiza obserwatoriów BRD, kierowcy nie są zorientowani w zasadach funkcjonowania systemu 2+1, zmiany pasa ruchu według zasady „zamka błyskawicznego" czy korzystania z rond turbinowych. Często nie wiedzą, że drogi projektuje się dla określonej prędkości. Znak ustawiony na ich poboczu jest wynikiem dokładnych analiz, a nie przypadkowej decyzji administracyjnej. Brak tej wiedzy przekłada się na brak zaufania do oznakowania dróg, a co za tym idzie - niestosowania się do niego. Konsekwencje takiego myślenia mogą być tragiczne.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.